Downloads

Om te kunnen aanvangen met het verlagen van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak dient u ons onderstaande documenten ingevuld en ondertekend te verzenden:

- Machtiging (pdf-bestand)
- Overeenkomst WOZ-procedure (pdf-bestand)

Indien u samen met uw partner eigenaar bent dan ontvangen wij ook graag een machtiging van uw partner.  

In beginsel moet er binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag/ WOZ-beschikking bezwaar ingediend worden; bent u echter samen eigenaar of heeft u onlangs een woning gekocht of geërfd, dan kunnen wij voor u gedurende het hele jaar én het voorafgaande jaar alsnog bezwaar aantekenen tegen de hoge WOZ-waarde, omdat de mede-eigenaar (uw partner of de nieuw gerechtigde) officieel nog geen beschikking heeft gehad. Wij adviseren u in zo een geval van u beide een machtiging aan ons te zenden.

Tevens ontvangen wij graag een afschrift van de beschikking/ het aanslagbiljet.

Voor het openen van pdf-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.


 

De documenten kunt u digitaal verzenden ('ingescand' of middels een digitale foto van de stukken) naar: info@wozadviseurs.nl
of per reguliere post naar onderstaand adres:

WOZ-Adviseurs
De Stad Riga 3
1606DC Venhuizen

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten