Downloads

Om te kunnen aanvangen met het verlagen van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak dient u ons onderstaande documenten ingevuld en ondertekend te verzenden:

- Machtiging (pdf-bestand)
- Overeenkomst WOZ-procedure (pdf-bestand)

Indien u samen met uw partner eigenaar bent dan wel ook een verlaging van de WOZ-waarde over eerdere jaren wenst, kunt u tevens een machtiging van uw partner opsturen.


Tevens ontvangen wij graag een afschrift van de beschikking/ het aanslagbiljet.

Voor het openen van pdf-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.


 

De documenten kunt u digitaal verzenden ('ingescand' of middels een digitale foto van de stukken) naar: info@wozadviseurs.nl
of per reguliere post naar onderstaand adres:

WOZ-Adviseurs
De Stad Riga 3
1606DC Venhuizen

Gratis Aanmelden

Tip een vriend over onze diensten