Verdubbeling in aantal WOZ-bezwaren, ondernemers grijpen massaal in tegen hoge beschikking

Gemeentelijke belasting wordt niet kwijtgescholden tijdens lockdown

De man van één miljoen, de held van huiseigenaren in Woerden en Oudewater

Villabelasting zonder een villa

Ozb stijging het hoogst in Opmeer

Hoe de WOZ-waarde tot stand komt en waarom dit belangrijk is

Onbewoonbare kanaalwoningen in WOZ-waarde gestegen

Gemeenten onzorgvuldig bij de bepaling van de WOZ-waarde

WOZ-waarde 7% hoger ten opzichte van vorig jaar