Te hoge WOZ-waarde

Werkwijze

Werkwijze

Als eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak weet u dat de WOZ-waarde invloed heeft op uw lasten. De gemeente en ook de rijksoverheid gebruiken de WOZ-waarde in 2023 voor allerlei belastingen. Als eigenaar merkt u normaal gesproken vooral de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), de waterschapslasten en natuurlijk ook de onroerende zaak belasting (via de gemeentelasten.) Verlaging van de WOZ-waarde leidt dan ook tot veel belastingvoordeel.

Te hoge WOZ-waarde: WOZ-Adviseurs onderzoekt uw WOZ-waarde, en dient voor u een bezwaarschrift in. Bij een toewijzing is de gemeente gehouden de gemaakte kosten te vergoeden op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. Als de gemeente het bezwaarschrift afwijst, nemen wij de gemaakte kosten geheel voor onze rekening. Door onze unieke werkwijze werken wij daarbij altijd in uw voordeel.

Ja! Ik wil een lagere WOZ-waarde

Overtuig uzelf en vul vandaag nog gratis het aanmeldformulier in. Wij zullen er alles aan doen om voor u een verlaging van de WOZ-waarde te realiseren.

Een afbeelding van huizen en auto's, symboliserend hoe WOZ-Deskundigen je kan helpen bij het verlagen van de WOZ-waarde van je woning, waardoor je bespaart op belastingen.