Voorbeeld

Rekenvoorbeeld jaarlijks voordeel

Jaarlijks voordeel

Als na het bezwaar de WOZ-waarde is verlaagd krijgt u vermindering van allerlei belastingen; en dat geldt ook voor de jaren daarop volgend. De WOZ-waarde is ook van invloed op uw fiscaal vermogen en daarmee op tal van toeslagen, waaronder bijvoorbeeld de Kinderopvangtoeslag en andere heffingen en toeslagen.

Onderstaand rekenvoorbeeld berekent alleen de verminderingen waar u zeker recht op heeft.

Rekenvoorbeeld:

2-onder-een-kap woning, WOZ-waarde 370.000 euro.

Uw jaarlijks financiële voordeel in dit voorbeeld is tenminste 435 euro per jaar.

WOZ-waarde: € 370.000
Tarief OZB is percentage van de WOZ-waarde: 0,2315%
Schaal inkomstenbelasting: 52%
WOZ-waarde na bezwaar: € 300.000
Eigenwoningforfait percentage: 0,75%


Gemeentelijke belasting    
Aanslag OZB voor bezwaar                                 € 856      (€ 370.000 * 0,2315%)
Aanslag OZB na bezwaar                                     € 694 (€ 300.000 * 0,2315%)
Uw voordeel € 162

Inkomstenbelasting
Eigenwoningforfait voor bezwaar                      € 2.775 (€ 370.000 * 0,75%)
Eigenwoningforfait na bezwaar                          € 2.250 (€ 300.000 * 0,75%)
Uw voordeel bij 52% IB-schaal € 273

Het jaarlijks voordeel voor de ozb en inkomstenbelasting is derhalve 435 euro
(162 euro + 273 euro).

Naast bovenstaand voordeel ontvangt u tevens een gedeelte terug van de aanslag Waterschapslasten. Daarnaast hanteert een aantal gemeenten de WOZ-waarde ook voor de vaststelling van de rioolheffing. Heeft u een woning uit een erfenis verkregen dan loopt het voordeel al snel in de duizenden euro’s.