Erfbelasting

Erfbelasting en de WOZ-waarde

Belang van de WOZ-waarde

Het belang van de WOZ-waarde wordt steeds groter. Inmiddels dient de WOZ-waarde ook als basis voor de berekening van de schenk- en erfbelasting (successierechten) van een huis of andere onroerende zaak. Het verlagen van de WOZ-waarde kan tot 5 jaar na het jaar van vererving.

Een te hoge WOZ-waarde heeft grote gevolgen voor de te betalen erfbelasting. Een verlaging van de WOZ-waarde scheelt de erfgenamen dan ook al snel vele (tien-)duizenden euro’s.

Lagere Erfbelasting

Indien u een woning uit een erfenis hebt verkregen, kunt u zich gratis aanmelden bij WOZ-Adviseurs. Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de WOZ-waarde zodat bespaart kan worden op de te betalen erfbelasting. De kosten worden daarbij vergoed op basis van een wettelijke regeling.

Speciaal over de erfbelasting hebben wij een brochure samengesteld, welke u hier kunt bekijken.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaan wij ons uiterste best doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.