Erfbelasting

Erfbelasting en de WOZ-waarde

Belang van de WOZ-waarde

Het belang van de WOZ-waarde wordt steeds groter. Inmiddels dient de WOZ-waarde ook als basis voor de berekening van de schenk- en erfbelasting (successierechten) van een huis of andere onroerende zaak. Het verlagen van de WOZ-waarde kan tot 5 jaar na het jaar van vererving.

Een te hoge WOZ-waarde heeft grote gevolgen voor de te betalen erfbelasting. Een verlaging van de WOZ-waarde scheelt de erfgenamen dan ook al snel vele (tien-)duizenden euro’s.

Lagere Erfbelasting

Indien u een woning uit een erfenis heeft verkregen, kunt u zich gratis aanmelden bij WOZ-Adviseurs. Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de WOZ-waarde zodat bespaart kan worden op de te betalen erfbelasting. De kosten worden daarbij vergoed op basis van een wettelijke regeling.

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaan wij ons uiterste best doen om voor u een lagere WOZ-waarde te realiseren.