Mogelijk hogere belastingen voor Alphenaren

Huiseigenaren Utrecht moeten meebetalen aan rekening corona crisis

Zeker de helft van woningeigenaren zijn nog niet bezig met verduurzaming

Horecaondernemers niet blij met OZB gebruikersdeel

In het ouderlijk huis kunnen blijven wonen na overlijden van beide ouders

Verdubbeling in aantal WOZ-bezwaren, ondernemers grijpen massaal in tegen hoge beschikking

Gemeentelijke belasting wordt niet kwijtgescholden tijdens lockdown

De man van één miljoen, de held van huiseigenaren in Woerden en Oudewater

Villabelasting zonder een villa