Bezwaarmarge Wet WOZ niet meer van toepassing

post-thumbnail-img

De Hoge Raad heeft in 2010 uitspraak gedaan of de wettelijke bezwaarmarge (artikel 26a Wet WOZ) al dan niet is toegestaan. Vanaf 2011 geldt er daardoor geen bezwaarmarge meer.

De bezwaarmarge hield in dat er geen bezwaar mogelijk was indien er over een kleinere waarde een geschil was met de gemeente. Doel van de bezwaarmarge was om zo het aantal bezwaren met een minder groot belang te beperken. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een bezwaarmarge, zoals die nu opgenomen is in de Wet WOZ, niet mag. 

Voor de herwaardering per waardepeildatum 1-1-2009 zijn de meeste bezwaren afgehandeld. Als tegen de uitspraak op bezwaar geen beroep is ingesteld staat de waarde vast. Voor lopende zaken geldt dat de beslissing van de Hoge Raad wordt gevolgd. Vanaf 2011 geldt een ander beleid waar de waardedaling niet meer uitmaakt. Bezwaar is altijd mogelijk hierdoor.

Vanaf 2005 gold er een ‘bezwaarmarge’. Als u bezwaar maakte tegen de woz-waarde, mocht de gemeente deze waarde alleen verlagen als uit onderzoek bleek dat de waardeverlaging de ‘bezwaarmarge’ overschrijdt. De wetgever ging er namelijk vanuit dat waardebepaling zich binnen bepaalde marges beweegt en dat de waarde correct is als de waarde binnen deze marge valt. De ‘bezwaarmarge’ werkte als volgt:
• de woz-waarde van uw pand is lager dan € 200.000; de waardeverlaging moet minimaal 5% van de woz-waarde bedragen om toegekend te worden;
• de woz-waarde van uw pand is tussen € 200.000 en € 500.000; de waardeverlaging moet minimaal 4% van de woz-waarde bedragen met een minimum van € 10.000;
• de woz-waarde van uw pand is tussen € 500.000 en € 1.000.000; de waardeverlaging moet minimaal 3% van de woz-waarde bedragen met een minimum van € 20.000;
• de woz-waarde van uw pand is meer dan € 1.000.000; de waardeverlaging moet minimaal 2% van de woz-waarde bedragen met een minimum van € 30.000.
Bezwaar maken had destijds alleen zin als de waardeverlaging volgens u meer was dan de drempel. Was de waardeverlaging meer dan € 10.000 dan was de ‘bezwaarmarge’ niet van toepassing.

Een voorbeeld:
Stel, de woz-waarde van uw woning bedroeg € 220.000. U was van mening dat de woz-waarde met € 8.000 verlaagd zou moeten worden naar € 212.000. De gemeente zou op grond van de wettelijke bepalingen het bezwaarschrift echter afwijzen, omdat de waardeverlaging van € 8.000 de marge niet overschreed. In het voorbeeld was die marge namelijk € 10.000 (4% van € 220.000 = € 8.800 het minimum drempelbedrag was echter € 10.000).

WOZ waarde in 2011 afgeschaft
Omdat de bezwaarmarge niet meer geldt kan er ook bezwaar gemaakt worden als er niet zo’n grote daling van de WOZ waarde te verwachten is. Bezwaar maken heeft dan ook vaak zin.

< Terug naar nieuwsoverzicht