De hoge WOZ-waarde in 2024

post-thumbnail-img

Doe altijd de WOZ Check, omdat een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot een extreme belastingdruk en verlies van tegemoetkomingen.


De WOZ waarde 2024: alles wat u moet weten

Schrik niet: de WOZ waardes van woningen in Nederland zijn opnieuw gestegen tot recordhoogtes. Volgens verwachtingen zal de gemiddelde WOZ waarde van een woning in 2024 rond de €420.000,- liggen, een stijging van zo’n 18% ten opzichte van het voorgaande jaar. Tot deze schokkende conclusie kwam de Waarderingskamer, de toezichtshouder op gemeenten in het kader van de Wet WOZ. Dit komt deels door de ‘waardepeildatum’: de waarde wordt altijd gebaseerd op de fictieve waarde van een jaar terug. Dit betekent tegelijkertijd dat dat er meer belasting betaald moet worden als u geen bezwaar maakt tegen uw WOZ-waarde. In dit artikel leggen we uit wat de WOZ waarde precies is, hoe deze wordt berekend en welke gevolgen het heeft voor huiseigenaren, huurders en bedrijven.

Wat is de WOZ waarde?

De WOZ, of Wet Waardering Onroerende Zaken, is een wet die de waarde van een woning bepaalt. Deze waarde wordt gebruikt door de gemeente, waterschappen en belastingdienst voor het heffen van belastingen zoals de afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting (OZB). De gemeente schat de waarde van elke woning in Nederland in door kengetallen van uw woning in de computer in te voeren, zoals de grootte en staat van je woning. Modelmatig wordt zo een waarde gegenereerd, die alleen bij toeval juist kan zijn en meestal te hoog of te laag is. Er is dan ook geen sprake van een taxatie, er wordt slechts een waarde berekend door een computermodel, hetgeen altijd onnauwkeurig is als je gemeente uw woning niet van binnen heeft gezien. Doe daarom altijd de WOZ Check.

Waar wordt de WOZ waarde voor gebruikt?

De WOZ waarde wordt gebruikt om belastingen te berekenen. Zo gebruikt de gemeente de waarde voor de rioolheffing en OZB, gebruikt de belastingdienst de waarde voor inkomstenbelasting, erfbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en verhuurdersheffing en gebruiken waterschappen de waarde voor de watersysteemheffing. Hierdoor worden de belastingen op een eerlijke manier berekend. Bovendien wordt de WOZ waarde gebruikt als basis voor het eigenwoningforfait, een bedrag dat wordt toegevoegd aan de inkomsten van woningeigenaren voor de belastingaangifte. Dit kan leiden tot een verhoging van de belastingdruk én tot gedeeltelijke of geheel verlies van allerlei tegemoetkomingen van de overheid aan u.

WOZ waarde voor huurders

De WOZ-waarde is van belang voor huurders omdat de maximale huurprijs vaak aan de hand van deze waarde wordt berekend. Dit betekent dat huurders mogelijk te maken krijgen met verhoogde huurprijzen als de WOZ waarde van hun huurwoning stijgt. Daarom is het voor huurders belangrijk om op de hoogte te zijn van hun WOZ waarde en om bezwaar te maken als ze van mening zijn dat de waarde te hoog is vastgesteld.

WOZ waarde voor bedrijven

Bedrijven die eigenaar zijn van een bedrijfspand of gebouw, moeten deze belastingen betalen en de WOZ-waarde is daarom van belang voor hen. Daarnaast kan de WOZ waarde ook van invloed zijn op de waardebepaling van het bedrijfspand bij verkoop of verhuur. Als de waarde van het pand hoger wordt ingeschat, kan dit leiden tot een hogere belastingdruk en een hogere verkoop- of huurprijs. Bedrijven kunnen daarom ook bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde als ze belastingvoordeel willen hebben.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ waarde kunt u hier doen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Meld u dus op tijd aan. Nadat we het bezwaar hebben ingediend, doet de gemeente uitspraak: je weet dan hoeveel belastinggeld je hebt bespaart!

Wellicht vindt u dit artikel ook interessant: Verlaag je WOZ waarde naar een eerlijke WOZ

< Terug naar nieuwsoverzicht