Hogere ozb-belasting verwacht voor grote gemeenten door stijging WOZ-waarde in 2022

post-thumbnail-img

Uit onderzoek van de Vastelastenbond, dat onderzoek deed naar de gemeentelijke belastingen van de tien grootste gemeenten van Nederland, blijkt dat volgend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb) weer zal stijgen. Dit komt door een stijging in de WOZ-waarde.

Groningen hoogste ozb-tarief

Voor 2022 zal de gemeente Groningen het hoogste ozb-tarief hanteren. Ook in Utrecht zullen woningeigenaren te maken krijgen met een flinke verhoging van de ozb, 12,1 procent.

Volgens de Vastelastenbond is er de afgelopen jaren een trend ontwikkeld waarbij gemeenten het tarief van de ozb verlagen omdat de WOZ-waarde stijgt. Door de fikse stijging van de de WOZ-waarde betaal je als woningeigenaar echter toch meer onroerendezaakbelasting.

De ozb is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. De hoogte van de aanslag hangt af van de waardebepaling van de onroerende zaak(WOZ-waarde). Je betaald de ozb ook als je het pand niet als woning gebruikt, omdat je ongeacht het bestemmingsplan het gebouw of perceel in bezit hebt of huurt.

8,5 procent stijging van de WOZ-waarde

Gemiddeld liggen de WOZ-waarden tussen gemeenten relatief ver uit elkaar. Groningen heeft een lager gemiddelde WOZ-waarde dan Amsterdam. In Rotterdam is de WOZ-waarde de afgelopen jaren het hardst gestegen. 

De WOZ-waarde loopt altijd een jaar achter ten opzichte van de actuele huizenprijzen. Voor de WOZ-waarde en de bijbehorende belastingen wordt de waardestijging van 2021 doorgevoerd, die destijds 8,5 procent was. Dit houdt in dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2022 landelijk 314.000 euro zal zijn. Volgend jaar zullen ook andere lokale woonlasten stijgen. De Vastelastenbond heeft de afvalstoffenheffing en rioolbelasting ook gepeild. De grootste stijging van de lokale woonlasten zal naar verwachting plaatsvinden in Eindhoven en Tilburg, waar huiseigenaren jaarlijks gemiddeld 34 euro meer gaan betalen.

Bron: Vastelastenbond

Definitieve bepaling niet bekend

Elke gemeente mag zelf bepalen wat voor tarieven er worden ingesteld voor de heffingen en belastingen van 2022. 340 gemeenten moeten deze begroting voor 2022 echter nog vastleggen. Het is nog niet bekend of deze gemeenten ook een tariefverhoging door zullen voeren, omdat niet alle gemeenten hun definitieve begrotingen bekend hebben gemaakt. Gemeenten vinden het nog lastig om de gemiddelde WOZ-waarde te bepalen, waarop het ozb-tarief gebaseerd moet worden, aldus de Vastelastenbond.

Bron: Business Insider & Vastelastenbond

< Terug naar nieuwsoverzicht