Huiseigenaren Utrecht moeten meebetalen aan rekening corona crisis

post-thumbnail-img

De rekening die in Utrecht door de corona crisis is ontstaan zal voor het grootste gedeelte betaalt worden door de huiseigenaren. De gemeente stelt een verhoging van de ozb voor van wel 12,1 procent. De gemiddelde woonlasten zullen voor deze mensen omhoog gaan met gemiddeld 49 euro per jaar. De verhoging van de ozb raakt helaas ook de ondernemers, hoewel die in sommige gevallen een compensatie krijgen.

Deze uitkomst blijkt uit de Voorjaarsnota die door wethouder Anke Klein (financiën, D66) is gepresenteerd. Deze nota stond net als eind vorig jaar in het teken van de corona crisis. Door de onvermijdelijke kosten die gemaakt zullen moeten worden als gevolg hiervan, moet er de komende jaren ruim 20 miljoen euro worden bezuinigd.

Flinke stijging in ozb

Om alsnog te kunnen investeren in de stad, besluit de gemeente de rekening voor een groot deel bij de huizenbezitter neer te leggen met een extra bijdrage via de ozb. Vanaf volgend jaar stijgt deze met 12,1 procent. Dit zal 12,9 miljoen euro opleveren. Hierdoor stijgen de gemiddelde woonlasten met 48,64 euro per jaar. Voor de eigenaren aan de bovenkant van de huizenmarkt kan dit oplopen tot 74 euro per jaar, en voor iemand aan de onderkant van de markt zo’n 32 euro per jaar.

De coalitie van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hadden in 2018 juist afgesproken dat de lokale lasten in de stad alleen met de inflatie zouden verhogen. “Wij zouden natuurlijk geen lasten verhogen als we niet vinden dat we anders zouden kunnen. een afspraak over alleen met inflatie verhogen, maak je met elkaar in een normale context. Als zich zo’n heftige crisis voordoet, moet je niet met oogkleppen op aan afspraken vasthouden, maar kijken wat nodig is voor mensen in de stad.” aldus Klein.

regeling voor ondernemers

Niet alleen huiseigenaren, maar ook ondernemers zullen getroffen worden door de verhoging van de ozb-lasten. Het gaat hier namelijk ook om bedrijfspanden. Als gevolg van de corona crisis heeft deze groep het al lastig. Daarom trekt het college eenmalig een bedrag uit van 750.000 euro. Ondertussen wordt er nog gewerkt aan een regeling waarin duidelijk wordt wie daar aanspraak op kan maken. “We proberen zo de ondernemers die flink zijn geraakt te ontzien.”

Investeren in de stad

Er wordt dus wel geïnvesteerd in de stad, blijkt uit de nota. Er staat bijvoorbeeld bijna 14 miljoen euro gepland voor het realiseren van meer betaalbare woningen. De zorg is er alleen of dit bedrag in deze huidige woningmarkt voor beweging zal zorgen. Volgens Klein wel. “Wat we hier doen, gaat om plannen die op korte termijn gerealiseerd moeten kunnen worden. Dit draagt dus echt wel bij. Tegelijkertijd investeren we niet alleen in wonen, maar ook in de dingen daar omheen, zoals maatschappelijke voorzieningen en groen.”

Volgens de wethouder luidt het motto ‘Utrecht sneller en sterker uit de crisis halen’. Volgens haar gebeurt dat door onder andere bewoners te helpen bij het voorkomen van schulden en inwoners die hun baan kwijtraken te begeleiden naar een nieuwe baan. daarnaast wil het college 800.000 euro besteden om leegstand in de binnenstad aan te pakken en criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen. In juni zal de gemeenteraad nog uitgebreid in gesprek gaan over de plannen, in een slotdebat zal dan definitief het besluit vallen om wel of niet in te stemmen.

< Terug naar nieuwsoverzicht