Misbruik OZB als melkkoe moet stoppen

post-thumbnail-img

De oppositie in de Tweede Kamer reageert geschrokken op de cijfers van RTL Nieuws over de OZB-stijgingen van de laatste vier jaar. De PVV vindt dat gemeenten de burger het te veel betaalde bedrag moeten teruggeven. Maar ook regeringspartij VVD is bezorgd. Burgers kunnen gratis bezwaar indienen als ze het niet eens zijn met de uitkomst van de handelswijze van hun gemeente.

Pieter Litjens (VVD):
“Wij hebben ooit afgesproken dat de OZB een belasting is die door gemeenten geheven wordt. Dan past terughoudendheid bij de Tweede Kamer over de bepaling van tarieven in gemeenten. Het lijkt me dat, als jullie cijfers kloppen het tijd zou worden dat de minister gebruik zal maken van de sanctiemogelijkheid om gemeentes via het gemeentefonds te korten.”
Sietse Fritsma en Joram van Klaveren (PVV):
“Veel gemeenten misbruiken de OZB als enorme melkkoe en dat moet ophouden. Niet alleen is de OZB veel meer gestegen dan is toegestaan, het is gezien de prijsdaling van woningen in feite ook onmogelijk! Het kabinet moet de gemeenten aan de gemaakte afspraken houden en er voor zorgen dat te veel geheven belasting (boven de 15 procent) aan de burger wordt teruggegeven. De PVV zal hier Kamervragen over stellen en indien nodig wordt later op dit punt een motie ingediend.”
Ronald van Raak (SP):
“Schandalig, maar er zullen geen gemeenten zijn die de OZB voor hun plezier verhogen. Ik snap waarom gemeenten dit doen. Zorg, arbeid, werkgelegenheid, jeugdzorg. Heel veel taken krijgen ze vanuit het rijk op hun bord geschoven. Je ziet dat gemeenten op overal de rommel van het kabinet aan het opruimen zijn. De minister moet niet ingrijpen, de minister moet die gemeenten minder taken geven.”
De oppositie in de Tweede Kamer reageert geschrokken op de cijfers van RTL Nieuws over de OZB-stijgingen van de laatste vier jaar. De PVV vindt dat gemeenten de burger het te veel betaalde bedrag moeten teruggeven. Maar ook regeringspartij VVD is bezorgd.

Madeleine van Toorenburg (CDA):
“Dit kan niet. We zullen een manier moeten bedenken om de gemeenten te dwingen zich aan de tarieven te houden. In de zomer hebben een afspraak gemaakt tussen minister en VNG: nu blijkt opnieuw dat ’t niet gehaald wordt. We snappen dat gemeenten moeite hebben met groter takenpakket, maar dat kan niet worden afgewenteld op burgers waardoor ze veel- en veel meer OZB betalen.”
Gerard Schouw (D66):
“Wij schrikken van deze cijfers en dit zou niet mogelijk moeten zijn. Tegelijkertijd zien we dat gemeente verantwoordelijk worden voor steeds meer taken, maar krijgen hier niet meer geld voor. Gemeente zouden dit zelf moeten oplossen en niet de gevolgen via de OZB rechttrekken. Er moet een nadere analyse van het probleem komen. We zullen opheldering vragen aan de Minister en een debat aanvragen.”

Bron: RTL Nieuws

< Terug naar nieuwsoverzicht