Villabelasting zonder een villa

post-thumbnail-img

De villabelasting is een extra hoge belasting voor woningen met een WOZ-waarde boven €1.110.000. De fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait stijgt dan van 0,5% naar 2,35%. Dit kan huiseigenaren maandelijks honderden euro’s kosten. Vereniging Eigen Huis pleit in een brief aan het ministerie van Financiën en BZK voor een koppeling tussen de WOZ-waardeontwikkeling en de indexatie van de villabelasting met een terugwerkende kracht van vijf jaar.

Huizenprijzen gaan harder dan de grens van de villabelasting

Dat nu ook hoekwoningen of zelfs rijtjeshuizen worden geraakt met de villabelasting is geen verrassing. De snelle stijging van de woningprijzen is hiervan de oorzaak. Sinds 2015 is het aantal huiseigenaren dat deze hoge belasting betaalt verviervoudigd naar ruim 60.000. De vrees is dat dit aantal alleen maar hoger wordt door blijvende stijging van de huizenprijzen. Gemiddeld is de WOZ-waarde van woningen met ongeveer 36% gestegen. In diezelfde periode sinds 2015 is de villabelasting met alleen 7% aangepast. Door deze schrale aanpassing vallen steeds meer huizen in de categorie miljoenenhuizen.

“Het gaat nu al lang niet meer om de spreekwoordelijke villa’s, maar steeds meer om hoek- en tussenwoningen”, stelt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij VEH. “Het zijn nu ook gewone rijtjeshuizen in Amsterdam en andere gemeenten in de Randstad die in de naoorlogse jaren als betaalbare woningen zijn gebouwd. Als dit zo doorgaat, krijgen ieder jaar steeds meer van deze huiseigenaren met de villatax te maken”.

Normale inkomens de dupe

Klein stelt ook dat het ‘ WOZ-prijskaartje’ dat aan een woning wordt gehangen weinig zegt over de hoogte van iemands inkomen. “Voor mensen met heel normale inkomens en ouderen met een pensioen, die vaak al tientallen jaren in hun huis wonen, kan dat de betaalbaarheid flink onder druk zetten”, aldus Karsten Klein.

Voor woningen waarbij de WOZ-waarde boven de grens van de villabelasting komt, is een gevolg dat de renteaftrek omslaat in een bijtelpost. Dit wordt dan ook versterkt door de geleidelijke afbouw van de Wet Hillen. De Wet Hillen houdt in dat je recht hebt op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil waar je eigenwoningforfait hoger is dan je aftrekbare kosten, zoals hypotheekrenteaftrek. Hierdoor krijgen mensen met een kleine (of geen) renteaftrek steeds meer te maken met een flinke bijtelling.

< Terug naar nieuwsoverzicht