Wat Corona voor gevolgen heeft gehad voor de WOZ-waarde

post-thumbnail-img

Jaarlijks dienen gemeenten aan het begin van het jaar de WOZ-beschikkingen in. In het besluit van de WOZ-beschikking van 2022 staat de waarde op peildatum 1 januari 2021 aangegeven. Dit was midden in de lockdown, waarbij de retailbranche en horeca verplicht gesloten moesten blijven. De gemeenten lijken hier geen rekening mee gehouden te hebben bij het bepalen van de WOZ-waarde.

Hoe gemeenten de waardering vaststellen

Om rekening te houden met de corona crisis verminderen veel gemeenten de WOZ-waarde met een paar procent. Als argument geven gemeenten aan dat vastgoed als een langetermijninvestering wordt beschouwd, en de corona maatregelen zijn een gevolg van een tijdelijke daling van huur- of bedrijfsinkomsten. Gemeenten passen doorgaans een korting van 5% op de waarde toe vanwege de inkomstenderving gedurende een periode van 12 maanden en een exploitatieperiode van 20 jaar. 

Onvoldoende

Dit is een onjuiste beoordelingsmethode. Bij het bepalen van de WOZ-waarde gaat het erom wat de verkoopwaarde is op de waardepeildatum, in dit geval is dat 1 januari 2021. Daarnaast moet hiermee de Wet WOZ worden gewaardeerd onder de fictieve omstandigheid dat het object leeg op de markt staat. Wat betreft de Wet WOZ is het dan ook noodzakelijk om te bepalen wat de verkoopprijs van het object is, als het zonder lopende huurovereenkomst, midden in een lockdown wordt aangeboden. In de meeste gevallen zal de standaard correctie niet voldoende zijn.

Onder andere winkels zoals schoenenwinkels en kledingwinkels waren gesloten op 1 januari 2021. Ook horeca, musea, pretparken en casino’s moesten hun deuren sluiten. Deze lockdown gold ook voor contactberoepen, waaronder tatoeëerders, kappers en schoonheidssalons.

Kijk kritisch naar de WOZ-waarde

Het effect van de corona crisis op vastgoedwaarden verschilt per gemeente, winkelgebied en branche. Zo kunnen leegstandspercentages in de binnenstad afwijken van locaties die hierbuiten vallen. Het is daarom ook noodzakelijk om goed naar de WOZ-waarde te kijken en deze niet af te doen met standaardcorrecties.

De WOZ-waarde is gerelateerd aan diverse lokale belastingen en de fiscale afschrijvingsbasis voor onroerend goed. Genoeg reden om dan ook kritisch te kijken naar de WOZ-waarde. Neem de WOZ-beschikking serieus, neem vrijblijvend contact met ons op als u twijfelt over de WOZ-waarde. Mocht deze te hoog uitvallen, dan helpen wij u graag met bezwaar maken.

Bron: Binnenlands Bestuur

< Terug naar nieuwsoverzicht