WOZ-waarde niet alleen van belang voor gemeentelijke heffingen

post-thumbnail-img

Het belang van een juiste WOZ-waarde gaat verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke heffingen.  

Belang voor de inkomstenbelasting
Betreft het een woning die fiscaal wordt aangemerkt als uw eigen woning, dan bepaalt de WOZ-waarde het eigenwoningforfait dat u moet opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting.
 
Bewoont u een woning die tot uw ondernemings-vermogen behoort, dan moet u bij de bepaling van uw winst rekening houden met een privé-onttrekking. Deze onttrekking wordt becijferd aan de hand van de WOZ-waarde van de woning.
 
Heeft u een tweede woning die valt in box 3, dan wordt de WOZ-waarde van de woning als uitgangspunt genomen voor de waardebepaling daarvan in box 3. Daarbij wordt rekening gehouden met de verhuurde staat van (niet-vakantie) woningen en de waarde van een erfpachtcanon.  

Belang voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting
Sinds 1 januari 2007 geldt voor ondernemingen bij de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting een afschrijvingsbeperking voor gebouwen. De voor de afschrijvingsbeperking geldende bodemwaarde is gebaseerd op de WOZ-waarde. Daarmee is het belang van de WOZ-waarde sterk vergroot. Een hogere WOZ-waarde leidt immers tot een hogere bodemwaarde en dus tot een lager afschrijvingspotentieel.  

Belang voor de schenk- en erfbelasting
De waarde van onroerende zaken die als woning in gebruik zijn, wordt bij schenking of vererving gesteld op de WOZ-waarde die is vastgesteld voor het jaar waarin de verkrijging plaatsvindt.

Bron: De Zaak

< Terug naar nieuwsoverzicht