WOZ-waarde wordt openbaar

post-thumbnail-img

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten de WOZ-waarde openbaar te willen maken. Ook wil hij weer een ander model taxatieverslag, met daarin een nadere toelichting op de WOZ-waarde. Gemeenten vrezen de gevolgen van deze voorgenomen openbaarmaking van de geschatte WOZ-waarden.

Geschiedenis en werkwijze totstandkoming WOZ-waarde
De Wet WOZ bestaat sinds 1994 en leidt nog steeds tot veel arbitraire uitkomsten in de waardevaststelling. Voor de jaarlijkse WOZ-waardering wordt tegenwoordig vrijwel geen enkele woning nog bezocht door de gemeente. In het kader van de waardering van de WOZ-waarden wordt gebruik gemaakt van door ambtenaren ingevoerde modelwaarden in de computer en op die wijze wordt de hele gemeente met één druk op de knop op waarde geschat. 

Foute schattingen van de waarde
Men hoopt ondanks de enorme hoeveelheid foutieve schattingen door gemeenten toch meer begrip te creëeren bij belastingplichtigen. Door het openbaar maken van de WOZ-waarde zouden woningbezitters de WOZ-waarde van hun woning beter kunnen vergelijken met andere woningen, zoals die van hun buren. Voor veel mensen is de manier waarop de WOZ-waarde tot stand komt geheel onduidelijk en vrijwel alle gemeenten geven thans geen inzicht in de totstandkoming daarvan. De staatsecretaris hoopt dat de verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde leidt tot meer inzicht en daarmee een grotere acceptatie van de WOZ-waarde. Bij de openbaarmaking zal bij doorvoering van het idee ook voor het publiek inzichtelijk worden dat veel vergelijkbare woningen geheel anders – veel hoger of juist veel lager -gewaardeerd worden. Veel ambtenaren vrezen dan ook voor toenemend onbegrip en extra bezwaren.

IJdele hoop op meer begrip
Ondanks de vele foute taxaties en de vrees voor veel onbegrip hoopt de Staatssecretaris gemeenten op deze manier toch beter te kunnen laten zien hoe de ambtenaren bij de WOZ-waarden zijn gekomen. De jaarlijkse herwaardering is gedelegeerd aan gemeenten die daartoe vaak onvoldoende zijn toegelegd. Veelal zijn ambtenaren van de gemeente in het geheel niet taxatietechnisch onderlegd en de maatregel van openbaar maken van WOZ-waarden zou moeten bijdragen aan meer begrip. Gelet op de vaak ondeskundige wijze van schatten van de waarde bestaat algemeen de vrees voor een averechts effect.
Privacyschending
Weekers heeft aangegeven dat hij, voordat hij het wetsvoorstel indient, advies vraagt aan het College Bescherming Persoonsgegevens in verband met het gevaar voor de privacy. Door het openbaar maken van dergelijke gevoelige gegevens wordt de privacy geschonden.

< Terug naar nieuwsoverzicht