Zonnepanelen verhogen de WOZ-waarde

post-thumbnail-img

Als iemand zonnepanelen plaatst moet de gemeente de waardeverhoging daarvan meenemen in de bepaling van de WOZ-waarde, althans dat heeft het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden onlangs bepaalt. Gemeenten zijn erg verdeeld en weten vaak niet wat ze hiermee gaan doen. In die zaak bij de rechter moest de waarde met € 3.000 euro worden verhoogd door de aanwezigheid van zonnepanelen. 

Vaak is het de bedoeling om zonnepanelen te plaatsen en deze op het dak te laten. In dat geval worden ze onderdeel van de woning, zo stelt het gerechtshof. Het maakt dan niet uit dat de zonnepanelen zonder schade weer verwijderd kunnen worden. Dit houdt in dat de gemeente in de WOZ-waardevaststelling rekening moet houden met de aanwezigheid van de zonnepanelen. Dat zal doorgaans tot een hogere WOZ-waarde kunnen leiden. Hogere waarde moet blijken uit verkoopprijs De Waarderingskamer, toezichthouder op gemeenten bij de uitvoering van de Wet WOZ, geeft aan dat zonnepanelen niet zonder meer leiden tot een hogere waarde. Gemeenten kijken namelijk zelden naar de aanwezigheid van zonnepanelen.Gemeenten moeten marktonderzoek doen en daaruit kunnen afleiden dat woningen met zonnepanelen meer op zouden brengen. Als iemand een verbouwing doet en investeert in de woning door een nieuwe keuken of badkamer, kan de waarde inderdaad stijgen, maar dat is niet altijd even duidelijk. Gemeenten zijn door de uitspraak in verwarring en weten nu niet echt wat ze moeten doen. Meerdere gemeenten vinden dit een goed plan, als de WOZ-waarde stijgt kunnen gemeenten immers weer meer belasting heffen. Men vindt het daarentegen wel vervelend dat ze moeten uitzoeken wie wel en wie niet zonnepanelen heeft, en klagen zodoende over de uitvoering van de beslissing. Feit blijft wel dat gemeenten dan jaar in jaar uit meer belasting kunnen heffen, wat goed is voor de gemeentekas. Wat vindt WOZ-Adviseurs? WOZ-Adviseurs begrijpt dat de economische waarde zou kunnen stijgen door de aanwezigheid van zonnepanelen, maar het is dan wel aan de betreffende gemeente om dit aan te tonen, dat zal niet eenvoudig zijn, waardoor bezwaar maken vaak zal lonen voor de woningeigenaar. Ook vindt WOZ-Adviseurs dat het niet mag verschillen per gemeente, er zijn namelijk ook gemeenten, zoals Rotterdam, Delft en Stichtse Vecht, die het weer geen goed plan vinden om de zonnepanelen mee te tellen in de waardebepaling, dit zou ook leiden tot meer werk voor de ambtenaren om dit uit te zoeken. WOZ-Adviseurs vindt dat er geen rechtsongelijkheid mag bestaan en er per gemeente ander beleid mag worden gevoerd; dit zou immers ook in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel wordt vaak succesvol ingezet bij een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde. De overheid moet juist het plaatsen van zonnepanelen stimuleren en niet een boete opleggen voor het hebben daarvan in de vorm van een verhoging van de WOZ-waarde. WOZ-Adviseurs roept Den Haag op hier maatregelen tegen te treffen.

< Terug naar nieuwsoverzicht